STAT DE FUNCŢII COMUNA CHEVEREŞU MARE

Demnitari

Muia Marcel - primar

Husariu Gheorghe - viceprimar

Funcţii publice

Saman Marius - secretar

Luca Simona - Financiar contabil, impozite şi taxe, referent clasa III, grad profesional: superior, nivelul studiilor: S

Vacant - Cadastru şi agricultură, consilier, clasa I, asistent, nivelul studiilor: S

Cardei Cristina - Administrativ, referent clasa III, grad profesional: asistent, nivelul sutdiilor: M

Vacant - Urbanism, inspector, clasa I, gradul profesional: superior, nivelul studiilor: S

Handaric Rodica - Financiar contabil, impozite şi taxe, referent clasa III, grad profesional: superior, nivelul sutdiilor: M

Varga Cornelia - Asistenţă socială, referent clasa III, grad profesional: principal, nivelul sutdiilor: M

Vacant . Financiar contabil, impozite şi taxe, referent gradul III, gradul profesional principal, nivelul studiilor: M

Vacant - Cadastru şi agricultură, consilier, clasa I, gradul profesional: asistent, nivelul studiilor: S

Personal contractual

Cocioba Ionel - Administrativ, muncitor calificat, treapta profesionala grad II, nivelul studiilor: M

Romanu Viorel - Administrativ, muncitor necalificat, nivelul studiilor: M

Ionescu Voichiţa - Administrativ, guard, treapta profesională/grad I, nivelul studiilor: M

Cioaric Lenuţa - Cultură, bibliotecar, treapta profesională/grad II, nivelul sutdiilor: M

Ciobanu Viorel - Administrativ, administrator, treapta profesională/grad I, nivelul studiilor: M

Dumitru Iulian - Administrativ, şofer, nivelul studiilor: M

Cimbru Cătălin - Urbanism, arhitect, nivelul studiilor: S

Suculiuc Mirela - Cadastru şi agricultură, agent agricol, nivelul studiilor: S

Dărăban Simona - Cadastru şi agricultură, agent agricol, nivelul studiilor: S