Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:

"CNCF CFR SA – SRCF TIMIȘOARA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

1.    “MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL KM 559+466 ÎNTRE STAȚIILE RECAȘ – REMETEA MARE”,

comuna Remetea Mare, intravilan CF 405614, 405632, jud. TIMIȘ;

2.    “MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL KM 92+025 ÎNTRE STAȚIILE LUGOJ – SINIA”

Municipiul Lugoj, intravilan și extravilan CF 408732, 408676, comuna Boldur, extravilan CF 402425, jud. TIMIȘ; 

3.    “MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL KM 23+614 ÎNTRE STAȚIILE SACOȘU MIC – BUZIAȘ”

comuna Sacoșu Turcesc, extravilan CF 407903, comuna Chevereșu Mare, extravilan CF 403983, 402956, 402917, 402916, jud. TIMIȘ.

Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiș și  la sediul titularului din Timișoara, str. Gării, nr.2, jud. Timiș, în zilele de Luni – Joi între orele 8.00 – 16.30, Vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș."

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, am întocmit un raport de activitate aferent anului 2018, pe care îl aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin intemrnediul paginii de internet a Primăriei Chevereşu Mare. 

   Comuna Chevereşu Mare este formată din trei localităţi, respectiv Chevereşu Mare, Vucova şi Dragşina, şi însumează aproximativ 2.200 de locuitori.

    Primăria funcţionează cu un personal format din 17 angajaţi, structurat după cum urmează: primar, viceprimar, secretar, compartiment agricol,  financiar-contabil, asistenţă socială, cultură-sport, precum şi personal administrativ. 

Activitatea economică a cunoscut o dinamică permanentă, existând o fabrică de producţie mobilă, o brutărie, o firmă de compost la Dragşina,  precum şi mai multe unităţi de comerţ şi servicii. Totodată, una dintre activităţile de tradiţie ale comunei o constituie agricultura, cu predilecţie în ceea ce priveşte creşterea animalelor şi producţia în cultura mare (grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, rapiţă etc.). Se constată o creştere a numărului de firme din agricultură. 

Educaţia s-a bucurat de o atenţie deosebită în anul 2018. Pe raza comunei există Şcoala cu clasele I-VIII din Chevereşu Mare, Şcoala cu clasele I-IV din Vucova şi Şcoala cu clasele I-IV din Dragşina. Există, de asemenea, grădiniţe, toate fiind amenajate după ultimele standarde. Numărul total al copiilor din comună este de 240, într-o uşoară creştere faţă de anii precedenţi. Primăria a sprijinit şi încurajat activiatea din şcoli şi suntem mândri de pleiada largă de evenimente organizate: serbări şcolare, programe educaţionale, echipe de dansuri (inclusiv pentru comunitatea rromă), participări la concursuri de profil, dintre care menţionăm tradiţionala manifestare "Lada cu zestre". 

Sănătatea constituie, la fel ca şi educaţia, una dintre priorităţile noastre. Pe raza comunei există un Centru de permanenţă, unde locuitorii comunei se pot adresa la orice oră din zi şi din noapte. De asemenea, în Chevereşu Mare funcţionează şi o farmacie, oamenii nemaifiind nevoiţi, astfel, să facă deplasarea în oraş pentru a-şi procura medicamentele necesare.  Pe parcursul anului 2018, personalul medical a efectuat periodic controale în şcoli, s-au realizat campanii de prevenţii şi de conştientizare a importanţei vaccinării. Din fericire, nu s-au semnalat epidemii sau boli grave. 

Asistenţa socială reprezintă un sector în care s-a redus considerabil numărul celor care beneficiază de ajutoare financiare. Există pe raza comunei un număr de 21 de persoane cu însoţitor, având handicap grav, care priemsc indmenizaţie, nu salarizare. Totodată, se acordă 22 de alocaţii pentru susţinerea familiei şi există 12 dosare de ajutor social, numărul fiind mult mai mic faţă de anii trceuţi, când se înregistrau 58 de dosare. Nu s-au semnalat, din fericire, cazuri de violenţă în familie. 

Activitatea culturală a cunoscut o efervescenţă puternică în 2018. Rugile din cele trei localităţi s-au bucurat de un mare succes, cum la fel s-a întâmplat şi cu tradiţional festival-concurs "Viorica Ghercea". Comuna dispune şi de o bibliotecă, doată cu calculatoare.

Şi turismul este o componentă a domeniilor care funcţionează în comuna noastră. La Chevereşu Mare există o tabără internaţională, iar pentru a asigura un acces cât mai facil, primăria a asfaltat o porţiune de 7,5 kilometri. 

"Din moment ce populaţia unei localităţi întinereşte, se schimbă şi priorităţile acesteia. Automat, şi administraţia trebuia să vină cu o altă abordare.

Oamenii nu mai insistă să aibă pământ, ca pe vremuri, ci vor condiţii mai bune de trai, canalizare, gaz, asfalt...", spune Marcel Muia, primarul comunei timişene Chevereşu Mare.

În această idee, aşteptările localnicilor au fost răsplătite cu asfaltarea a 7,5 kilometri din drumurile comunei, operaţiunea fiind finalizată în proporţie de 90 la sută.

Până la sfârşitul anului, lucrarea, realizată în baza programului PNDL,  va fi finalizată şi se va mai asfalta o porţiune de 900 de metri, din bugetul propriu, astfel încât accesul la  aproape toate locuinţele să se facă mult mai lejer.

La Ministerul Dezvoltării este depus şi un proiect privind canalizarea în comună, aşteptându-se aprobarea finanţării.

Tot în ideea asigurării unor condiţii decente de locuit, se realizează un studiu de fezabilitate pentru introducerea gazului metan.