În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, am întocmit un raport de activitate aferent anului 2018, pe care îl aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin intemrnediul paginii de internet a Primăriei Chevereşu Mare. 

   Comuna Chevereşu Mare este formată din trei localităţi, respectiv Chevereşu Mare, Vucova şi Dragşina, şi însumează aproximativ 2.200 de locuitori.

    Primăria funcţionează cu un personal format din 17 angajaţi, structurat după cum urmează: primar, viceprimar, secretar, compartiment agricol,  financiar-contabil, asistenţă socială, cultură-sport, precum şi personal administrativ. 

Activitatea economică a cunoscut o dinamică permanentă, existând o fabrică de producţie mobilă, o brutărie, o firmă de compost la Dragşina,  precum şi mai multe unităţi de comerţ şi servicii. Totodată, una dintre activităţile de tradiţie ale comunei o constituie agricultura, cu predilecţie în ceea ce priveşte creşterea animalelor şi producţia în cultura mare (grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, rapiţă etc.). Se constată o creştere a numărului de firme din agricultură. 

Educaţia s-a bucurat de o atenţie deosebită în anul 2018. Pe raza comunei există Şcoala cu clasele I-VIII din Chevereşu Mare, Şcoala cu clasele I-IV din Vucova şi Şcoala cu clasele I-IV din Dragşina. Există, de asemenea, grădiniţe, toate fiind amenajate după ultimele standarde. Numărul total al copiilor din comună este de 240, într-o uşoară creştere faţă de anii precedenţi. Primăria a sprijinit şi încurajat activiatea din şcoli şi suntem mândri de pleiada largă de evenimente organizate: serbări şcolare, programe educaţionale, echipe de dansuri (inclusiv pentru comunitatea rromă), participări la concursuri de profil, dintre care menţionăm tradiţionala manifestare "Lada cu zestre". 

Sănătatea constituie, la fel ca şi educaţia, una dintre priorităţile noastre. Pe raza comunei există un Centru de permanenţă, unde locuitorii comunei se pot adresa la orice oră din zi şi din noapte. De asemenea, în Chevereşu Mare funcţionează şi o farmacie, oamenii nemaifiind nevoiţi, astfel, să facă deplasarea în oraş pentru a-şi procura medicamentele necesare.  Pe parcursul anului 2018, personalul medical a efectuat periodic controale în şcoli, s-au realizat campanii de prevenţii şi de conştientizare a importanţei vaccinării. Din fericire, nu s-au semnalat epidemii sau boli grave. 

Asistenţa socială reprezintă un sector în care s-a redus considerabil numărul celor care beneficiază de ajutoare financiare. Există pe raza comunei un număr de 21 de persoane cu însoţitor, având handicap grav, care priemsc indmenizaţie, nu salarizare. Totodată, se acordă 22 de alocaţii pentru susţinerea familiei şi există 12 dosare de ajutor social, numărul fiind mult mai mic faţă de anii trceuţi, când se înregistrau 58 de dosare. Nu s-au semnalat, din fericire, cazuri de violenţă în familie. 

Activitatea culturală a cunoscut o efervescenţă puternică în 2018. Rugile din cele trei localităţi s-au bucurat de un mare succes, cum la fel s-a întâmplat şi cu tradiţional festival-concurs "Viorica Ghercea". Comuna dispune şi de o bibliotecă, doată cu calculatoare.

Şi turismul este o componentă a domeniilor care funcţionează în comuna noastră. La Chevereşu Mare există o tabără internaţională, iar pentru a asigura un acces cât mai facil, primăria a asfaltat o porţiune de 7,5 kilometri.