Raportul primarului pentru anul 2019

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, am întocmit un raport de activitate aferent anului 2019, pe care îl aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin intemrnediul paginii de internet a Primăriei Chevereşu Mare. 

   Comuna Chevereşu Mare este formată din trei localităţi, respectiv Chevereşu Mare, Vucova şi Dragşina, şi însumează aproximativ 2.200 de locuitori.

    Primăria funcţionează cu un personal structurat după cum urmează: primar, viceprimar, secretar, compartiment agricol,  financiar-contabil, asistenţă socială, cultură-sport, precum şi personal administrativ. 

În ceea ce privește infrastructura rutieră, anul 2019 a însemnat concretizarea unor proiecte pe care ne bucurăm că am reușit să le transpunem în realitate. Când spun asta, mă refer în principal la lucrările de asfaltări, pietruiri și reabilitări, care pentru administrația locală au fost o mare provocare a anului 2019. Sunt satisfăcut  de faptul că am reușit să asfaltăm o porțiune de 8,5 kilometri de drumuri și să amenajăm 3,5 kilometri de trotuare. Pentru desfășurarea lucrărilor edilitare în cele mai bune condiții, dar și pentru a spori eficiența lucrărilor, am lansat în 2019 procedura de licitație pentru achiziționarea unui buldoexcvator, care va fi procurat din fonduri europene. În procedură de licitație ne aflăm și în ceea ce privește introducerea canalizării în comună. Tot în anul 2019,  s-au realizat și pietruiri pe suprafețe însemnate, precum și podețe. Infrastructura pentru securitate și siguranță s-a bucurat, de asemenea, de atenția noastră, motiv pentru care am realizat un sistem de supraveghere video.

Una dintre principalele ocupații ale locuitorilor omunei o constituie agricultura. Este o activitate tradițională, pe care o moștenim de la strămoșii noștri și pe care ne străduim să o practicăm în condiții care să ne permite obținerea unor producții cât mai mari, fie că vorbim de cultura grâului, a porumbului, a floarei-soarelui sau a rapiței, adică de cultura mare. Pe raza comunei activează mulți crescători de animale, aceasta fiind, la fel, o îndeletnicire de tradiție. Prin demersurile administrative desfășurate în anul 2019, am căutat să asigurăm tot sprijinul de care au nevoie agricultorii locali, astfel încât activitatea acestora să nu aibă de suferit.

Și în anul 2019, educația a fost una dintre priortitățile noastre, știut fiind faptul că dezvoltarea tinerei generații într-un climat de cultură, știință și sport are cu siguranță efecte benefice și poate influența în viitor, de ce nu, chiar și viața comunei noastre. Pe raza comunei există Şcoala cu clasele I-VIII din Chevereşu Mare, Şcoala cu clasele I-IV din Vucova şi Şcoala cu clasele I-IV din Dragşina. Există, de asemenea, grădiniţe, toate fiind amenajate după toate standardele existente în domeniu. Am căutat să oferim tot sprijinul nostru activității din unitățile culturale, atât din punct de vedere material, instituțional, cât și uman, prin sfaturi, îndrumări și prezența noastră la principalele evenimente ale instituțiilor de învățământ din toate cele trei localități aparținătoare comunei.

Am încurajat, de asemenea, și activitatea culturală, fiind organizate mai multe evenimente de profil, inclusive participări la tradiționalul concurs ”Lada cu zestre”. Rugile din fiecare localitate au avut parte de alocări de la bugetul propriu. Nu am neglijat nici activitatea sportivă, îndeosebi prin sponsorizarea echipei de fotbal din Vucova.

  Nu-i putem uita nici pe cei neajutorați și fără posibilități de a presta activități care să le asigure existența. În acest sens, pe raza comunei Chevereșu Mare există 18 dosare de ajutor social, 20 de alocații de susținere și 25 de indemnizații pentru handicap. 

                                                                                                             Marcel Muia, primar Chevereșu Mare

 

 

Raportul primarului pentru anul 2018

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, am întocmit un raport de activitate aferent anului 2018, pe care îl aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin intemrnediul paginii de internet a Primăriei Chevereşu Mare. 

   Comuna Chevereşu Mare este formată din trei localităţi, respectiv Chevereşu Mare, Vucova şi Dragşina, şi însumează aproximativ 2.200 de locuitori.

    Primăria funcţionează cu un personal format din 17 angajaţi, structurat după cum urmează: primar, viceprimar, secretar, compartiment agricol,  financiar-contabil, asistenţă socială, cultură-sport, precum şi personal administrativ. 

Activitatea economică a cunoscut o dinamică permanentă, existând o fabrică de producţie mobilă, o brutărie, o firmă de compost la Dragşina,  precum şi mai multe unităţi de comerţ şi servicii. Totodată, una dintre activităţile de tradiţie ale comunei o constituie agricultura, cu predilecţie în ceea ce priveşte creşterea animalelor şi producţia în cultura mare (grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, rapiţă etc.). Se constată o creştere a numărului de firme din agricultură. 

Educaţia s-a bucurat de o atenţie deosebită în anul 2018. Pe raza comunei există Şcoala cu clasele I-VIII din Chevereşu Mare, Şcoala cu clasele I-IV din Vucova şi Şcoala cu clasele I-IV din Dragşina. Există, de asemenea, grădiniţe, toate fiind amenajate după ultimele standarde. Numărul total al copiilor din comună este de 240, într-o uşoară creştere faţă de anii precedenţi. Primăria a sprijinit şi încurajat activiatea din şcoli şi suntem mândri de pleiada largă de evenimente organizate: serbări şcolare, programe educaţionale, echipe de dansuri (inclusiv pentru comunitatea rromă), participări la concursuri de profil, dintre care menţionăm tradiţionala manifestare "Lada cu zestre". 

Sănătatea constituie, la fel ca şi educaţia, una dintre priorităţile noastre. Pe raza comunei există un Centru de permanenţă, unde locuitorii comunei se pot adresa la orice oră din zi şi din noapte. De asemenea, în Chevereşu Mare funcţionează şi o farmacie, oamenii nemaifiind nevoiţi, astfel, să facă deplasarea în oraş pentru a-şi procura medicamentele necesare.  Pe parcursul anului 2018, personalul medical a efectuat periodic controale în şcoli, s-au realizat campanii de prevenţii şi de conştientizare a importanţei vaccinării. Din fericire, nu s-au semnalat epidemii sau boli grave. 

Asistenţa socială reprezintă un sector în care s-a redus considerabil numărul celor care beneficiază de ajutoare financiare. Există pe raza comunei un număr de 21 de persoane cu însoţitor, având handicap grav, care priemsc indmenizaţie, nu salarizare. Totodată, se acordă 22 de alocaţii pentru susţinerea familiei şi există 12 dosare de ajutor social, numărul fiind mult mai mic faţă de anii trceuţi, când se înregistrau 58 de dosare. Nu s-au semnalat, din fericire, cazuri de violenţă în familie. 

Activitatea culturală a cunoscut o efervescenţă puternică în 2018. Rugile din cele trei localităţi s-au bucurat de un mare succes, cum la fel s-a întâmplat şi cu tradiţional festival-concurs "Viorica Ghercea". Comuna dispune şi de o bibliotecă, doată cu calculatoare.

Şi turismul este o componentă a domeniilor care funcţionează în comuna noastră. La Chevereşu Mare există o tabără internaţională, iar pentru a asigura un acces cât mai facil, primăria a asfaltat o porţiune de 7,5 kilometri.